Kombinovano osiguranje domaćinstva – paketi

PREDMETI OSIGURANJA:

1. Stambeni objekat (na novu vrednost):

– porodične stambene zgrade (kuće)

– fizički delovi zgrada (stanovi)

Osiguranje obuhvata i pomoćne prostorije kao što su ostava, podrum, šupa, tavan, garaža i slično, ako su fizički vezane za osiguranu zgradu ili su u zgradi u kojoj se nalazi stan.

2. Stvari domaćinstva – Odnose se na stvari koje su vlasništvo osiguranika, člana njegovog porodičnog domaćinstva ili kućne posluge, kao i stvari koje ova lica koriste po osnovu prava stanovanja ili nekog drugog prava, smeštene u delu građevinskog objekta namenjenom za stanovanje i u vezanim pomoćnim prostorijama.

3. Odgovornost za štete pričinjene trećim licima

4. Troškovi (za  nužni  smeštaj  osiguranika  i  članova  njegovog  porodičnog domaćinstva, za nužno preseljenje, za ponovnu izradu oštećenih ili uništenih dokumenata, za promenu brave zbog izgubljenih ili zaključanih ključeva)

5. Stakla na prozorima i vratima stambenog objekta

6. Stakla na zastakljenim balkonima

7. Sanitarije

Ovom vrstom osiguranja data je mogućnost osiguraniku da izabere osiguranje rizika obuhvaćenih u jednom od sledećih paketa:

Osigurani rizici

 Paketi

– požar
– udar groma
– eksplozija
– oluja
– grad
– pad i udar letelice
– manifestacije i demonstracije
– izlivanje vode iz instalacija (uže pokriće)
– udar sopstvenog motornog vozila
– provalna krađa, razbojnička krađa i razbojništvo
– troškovi nužnog smeštaja i odgovornost osiguranika (uže pokriće)
– poplava i bujica
– izlivanje vode iz instalacija (šire pokriće)
– snežna lavina
– odron zemljišta
– lom stakla na prozorima i vratima stambenog objekta (šire pokriće)
– izliv vode iz akvarijuma
– težina snega
– atmosferske vode
– udar nepoznatog motornog vozila
– udar od pada drveta
– vandalizam
– lom stakla na zastakljenim balkonima
– lom sanitarija
– troškovi prinudnog selenja
– troškovi ponovne izrade uništenih dokumenata
– izgubljeni i zaključani ključevi
– odgovornost osiguranika (široko pokriće)

 

Paketi Kombinovanog osiguranja domaćinstva uključuju veći broj novih rizika koji do sada nisu bili u ponudi na tržištu osiguranja.Ovim paketima osiguranja mogu se osigurati i nenastanjeni stanovi i kuće, kao i ograde i satelitske antene.

Osiguranje građevinskih objekata može se zaključiti na novu vrednost, ako se osigura stambeni objekat čija je starost u momentu zaključenja osiguranja do 70 godina.

Nova vrednost se određuje tako što se kvadratura stambenog objekta pomnoži sa prosečnom građevinskom cenom kvadratnog metra u Republici Srbiji.

Utvrđena suma osiguranja (osigurani iznos) predstavlja osnovicu za obračun premije.

Kod osiguranja stvari domaćinstva osigurani iznos određuje osiguranik na “prvi rizik” (maksimalan iznos odšete po jednom štetnom događaju). On ne može biti manji od 10% niti veći od 100% od osiguranog iznosa građevinskog objekta.