Akcije i događaji

 

Akcija – samo za članove Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije – pravila akcije

Preuzmite liflet u PDF

Pravila akcije za klijente